Cơ sở dữ liệu Việt Nam

Bài viết mới nhất:

Để thuận tiện cho việc liên hệ giao dịch với các cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Châu Thành xin gửi tới Quý khách tham khảo thông tin về địa chỉ, sồ điện thoại, số fax của Cục thuế, các Chi cục thuế như sau: (Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: Hotline: 0908 716 365 Email: chauthanhct@gmail.com)
Để thuận tiện cho việc liên hệ giao dịch với các Kho bạc nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, Châu Thành xin gửi tới Quý khách tham khảo thông tin về địa chỉ, sồ điện thoại của các Kho bạc nhà nước như sau: (Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: Hotline: 0908 716 365 Email: chauthanhct@gmail.com)
Đặt tên doanh nghiệp là việc quan trọng và đầu tiên khi thành lập doanh nghiệp. Châu Thành nhận tra cứu và tư vấn miễn phí về cách đặt tên theo yêu cầu của khách hàng.
Ngày 19/11/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 8311/BKH-ĐKKD về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8311/BKH-ĐKKD, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh như sau: